NL
NL

International Tai Chi Chuan Association (ITCCA™)

Origins of Tai Chi Chuan

According the tradition of the Yang-family, Tai Chi Chuan (taijiquan) was created by the former Shaolin-Master Chang San Feng after having been instructed in taoist meditation and having witnessed the fight between a snake and a crane.

The tradition was kept secret for some centuries, until a traveller named Chiang Fa appeared in Chen Chia Gou (chenjiagou) and taught his mysterious style to a small number of villagers, one of which was Chen Chang Hsing.

Yang Lu Chan

Yang Lu Ch'an (1799-1872), de grondlegger van de Yang stijl, had veel gehoord over de beroemde Tai Chi Meester Ch'en Chang - Hsing ( Chen stijl). In die tijd werd Tai Chi Chuan alleen aan familieleden onderwezen en omdat hij geen familie was, had Yang geen kans om student te worden. Hij deed net alsof hij doofstom was en er in slaagde er in om bediende in het huis van Meester Chen te worden.

Elke avond bestudeerde hij in het geheim de lessen die gegeven werden en oefende ‘s nachts wat hij had gezien. Na vele maanden werd hij ontmaskerd maar bleek zo veel talent te hebben, dat na een aantal beproevingen de Meester hem formeel aanvaardde als student.

Later reisde hij door China en ging de strijd aan met 18 beroemde Kung Fu meesters. Daarbij gebruikte hij nooit meer dan twee bewegingen om het gevecht te winnen . Hierdoor kreeg hij de naam "Yang de onoverwinnelijke " en " Yang wie niet vecht " . Hij maakte daarne carrière in Peking , waar hij voor het eerst begon om in het openbaar les te geven. Al snel werd hij aangesteld als prive leraar van de keizer en instructeur van de paleiswacht, de hoogste baan in de stad voor een leraar in de vechtkunst.

Yang Pan Hou en Yang Chien Hou

Zijn zonen Yang Chien - Hou (1839-1917) en Yang Pan - Hou (1837-1892) zetten de stijl voort op dezelfde wijze als hun vader.

Yang Cheng Fu

De beroemdste meester van de vorige eeuw was Yang Ch'eng - Fu (1883-1936), zoon van Yang Chien - Hou. Hij reisde veel en verspreidde de Yang stijl in heel China .

Andere Yang-Stijlen

Yang Cheng - Fu had veel leerlingen. Van al zijn leerlingen zijn er uiteindelijk maar enkelen ingeleid in de traditie en de geheimen van de Familie stijl. Omdat veel van zijn leerlingen later weer zelf leerlingen aannamen om hun kennis van de tai chi door te geven, zijn er nu zo veel variaties van de Familie Yang stijl te vinden.
In 1956 publiceerde de regering van de Volksrepubliek China een korte vorm genaamd " Peking Form ". Tai Chi werd gepromoot om de gezondheid van het volk te verbeteren. Maar uiteraard ontbreken de innerlijke principes van de Yang - stijl in de Peking form volledig.

Cheng Man Ch'ing, een leerling van Yang Ch'eng- Fu, was de eerste die Tai Chi les gaf in het Westen. Hij was een getalenteerd Meester in poëzie, schilderkunst en kalligrafie en ook was hij bedreven in de Chinese geneeskunde . Maar hij was niet een meesterleerling van Yang Cheng- Fu. Zijn Yang stijl verschilt daardoor veel van de familie-stijl .

Op dit moment is de Yang stijl in zijn vele varianten de meest beoefende stijl in de Verenigde Staten, Canada en Europa .

Yang Shou Chung

Yang Shou - chung (1910-1985) begon toen hij acht was met het leren van de familie-stijl. Behalve van zijn vader Yang Cheng- Fu en leerde hij ook van zijn beroemde oom Yang Shao - hu ( 1862-1929 ) . Na de dood van zijn vader werd hij de opvolger binnen de Yang Familie.

Chu King Hung

Terwijl de drie jongere zonen van Yang Cheng- Fu in de Volksrepubliek China bleven, vluchtte Yang Shou Chung in 1949 naar Hongkong. Hij had slechts drie meesterleerlingen, waarvan Meester Chu als laatste werd aangenomen. Meester Chu King Hung woont en doceert sinds 1970 in Europa.