NL
NL

International Tai Chi Chuan Association (ITCCA™)

Verdiepende stappen

Nadat de bewegingen van de gehele vorm als basis zijn geleerd, begint de studie van de verdiepende stappen. Elke verdiepende stap omvat een correctie van de vorm op een nog hoger niveau.

De zes innerlijke principes

De Yin Yang vorm

Het principe van Yin en Yang is een fundamenteel begrip in het Taoïsme. Yin en Yang moeten altijd in balans zijn. De gehele vorm wordt opnieuw bestudeerd aan de hand van het principe van Yin en Yang. De Yin Yang vorm is een belangrijke basis voor de andere innerlijke principes.

De Chi vorm

Om Tai Chi Chuan effectief te kunnen laten zijn moet de Chi goed kunnen doorstromen. In de Chi vorm leren we meer open te bewegen in de vorm en verbeteren we zo het stromen van de Chi.

De Center Move

Ons energetisch centrum bevindt zich in de lage Dan Tien, iets onder de navel. In de Center Move leren we ons centrum correct te bewegen in de vorm en zo de armen en benen met het centrum te verbinden.

De Beenspiraal

De beenspiraal opent de knieën. Nu kan de Chi goed zinken en voelen de benen en voeten aan alsof ze meer geworteld zijn in de grond.

De Nekspiraal

De nekspiraal is een subtiele beweging in de nek. Na het trainen van de nekspiraal kan de Chi goed doorstromen naar het hoogste punt van het hoofd. De energetische structuur van top tot teen is nu compleet.

Innerlijke ademhaling

De zesde en laatste innerlijke verdieping is de innerlijke ademhaling. Voordat de innerlijke ademhaling kan worden toegepast, moeten eerst de andere principes beheerst worden. Dit is het hoogste niveau van de innerlijke principes.